نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۷ – مهرماه ۱۳۹۶

مرکز صادرات ایران با حضور در نمایشگاه بین‌المللی جیتکس ۲۰۱۷ در دوبی٬ خدمات خود را در عرصه بین‌الملل در زمینه فناوری اطلاعات برای اولین بار به متقاضیان بین‌المللی که راقب به تبادل فناوری بین ایران و بازار بین‌الملل بودند ارائه کرد که با استقبالی بی سابقه مواجه بود.

Leave a Comment

Your email address will not be published.