درخواست خدمات

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی

- اطلاع رسانی خدمات مرکز از طریق برگزاری همایش ها و نشست ها - آموزش فرهنگ حضور در فضای کسب و کار بین المللی به شرکتهای دانش بنیان داخلی - آموزش قواعد انجام معاملات بین المللی

تحقیق و ارزیابی بازار بین الملل

- ارزیابی آمادگی صادرات (منابع موجود، ظرفیت عملیاتی، نیازهای شرکت و وضعیت پیش از صادرات) - ارزیابی و انتخاب بازارهای صادرات هدف - ارزیابی ریسک شرکت (شریک آینده) - بررسی همه‌جانبه بازار کشورهای شریک - ارائه آنالیز دقیق ساختار واردات کشور شریک - ارائه طرح کسب‌وکار و توسعه بین‌المللی

تدوین برنامه توسعه بازار

- مشاوره در صدور گواهی‌ها و ثبت اختراع‌های بین‌المللی - ایجاد ارتباطات تجاری با مقامات مربوطه و شرکای خارجی - مشاوره برای شرکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی - ارائه راهبردهای تبلیغاتی (وب‌سایت، کاتالوگ و بروشور مطابق با استانداردهای بین‌المللی) - ارائه پیشنهاد‌ها تجاری و شرایط فروش در بازار خارجی

مشاوره های صادراتی

- مشاوره در مورد آخرین اطلاعات اندازه بازار محصول/ خدمات، کانال‌های توزیع و پیش‌بینی‌های توسعه بازار - ارائه اطلاعات عمومی در مورد شرایط توسعه کسب‌وکار در کشورهای شریک - ارائه پیشنهادات صادرات بر اساس نتایج تحقیق و ارزیابی بازار محصولات شرکت ها

مدیریت اجرایی صادرات

- انجام امور اجرایی صادرات - بازاریابی، فروش و مدیریت کانال‌های توزیع بین المللی - انتقال محصولات برای صادرات - انعقاد قراردادهای انحصاری خرید و عرضه بین المللی - پرداخت و تأمین مالی بین‌المللی