خدمات مشاوره حقوقی/مالی

  • ارائه خدمات مشاوره حقوقی و عقد قراردادهای بین‌المللی
  • مشاوره در صدور گواهی‌ها و ثبت اختراع‌های بین‌المللی
  • ارائه خدمات منتورینگ در حوزه‌های کسب‌و کار داخلی و خارجی
  • مشاوره ایجاد ارتباطات تجاری با مقامات مربوطه و شرکای خارجی
  • مشاوره انعقاد قراردادهای انحصاری خرید و عرضه بین‌المللی و نحوه انجام معاملات بین‌المللی
  • مشاوره در خصوص روش‌های پرداخت و تأمین مالی بین‌المللی
  • مشاوره در حوزه ارتباط با سرمایه‌گذاران بین‌المللی
ژوئن 30, 2018