خدمات مشاوره بازاریابی

  • معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار بین‌المللی از طریق پایگاه مرکز صادرات گلدنت
  • مشاوره و حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادهای معتبر بین‌المللی
  • مشاوره در خصوص خدمات بازاریابی و تحلیل بازارهای بین‌المللی
  • ارزیابی آمادگی صادرات (منابع موجود، ظرفیت عملیاتی، نیازهای شرکت و وضعیت پیش از صادرات)
  • ارائه طرح کسب‌وکار و توسعه بین‌المللی
  • ارائه راهبردهای تبلیغاتی (وب‌سایت، کاتالوگ و بروشور مطابق با استانداردهای بین‌المللی)
  • ارائه خدمات صادراتی همه جانبه و تسهیل فرآیند صادرات
ژوئن 30, 2018