خدمات مشاوره آموزشی

  • برگزاری تورهای آموزشی تخصصی با همکاری دانشگاه‌های تراز اول جهان به همراه بازدید از شرکت‌ها و کارخانجات مطرح و موفق
  • آموزش فرآیندهای صادرات و مسائل مالی بین‌المللی و ارائه خدمات مشاوره‌ای
  • آموزش فرهنگ حضور در فضای کسب‌و کار بین‌المللی به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی
  • آموزش قواعد انجام معاملات بین‌المللی
ژوئن 30, 2018