حضور مرکز صادرات گلدنت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال-آبان ماه 1396

مرکز صادرات گلدنت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال که با هدف آشنایی هرچه بیشتر فعالان حوزه دیجیتال و شرکت های فعال با آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه رسانه های دیجیتال از تاریخ 20 الی 26 آبان ماه در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار می شود؛ شرکت نموده و به معرفی مرکز و خدمات صادرات حوزه ICT و رسانه های دیجیتال می پردازد.

Leave a Comment

Your email address will not be published.